SPS

W zgodzie z dyrektywą

Ministerstwo Infrastruktury reformuje szkolenie zawodowych kierowców zgodnie z unijną dyrektywą Od 10 września 2008 r. wszedł w życie obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich świeżo upieczonych kierowców autobusów (kat. D), szkoleń i egzaminów z tak zwanej kwalifikacji wstępnej, uprawniającej do wykonywania tego zawodu. W przypadku kategorii C (samochody ciężarowe), wszyscy kierowcy, którzy po 10 września 2009 r. zdobędą uprawnienia do prowadzenia ciężarówek, również będą musieli ukończyć szkolenia i zdać egzamin z tzw. kwalifikacji wstępnej. Kurs kończący się egzaminem.
W programie omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu przewozu rzeczy lub osób, racjonalne prowadzenie pojazdu, stosowanie przepisów z zakresu ruchu i transportu drogowego, oraz świadczenie usług.

Kadrę dydaktyczną reprezentują osoby posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu transportu drogowego i wieloletnią praktykę zawodową. Egzaminator państwowy II° P-218 , menager bezpieczeństwa pracy. Instruktorzy nauki jazdy kat. A,B,C,D,E, instruktorzy techniki bezpiecznej jazdy kat. A,B,C,D,E.


Kwalifikacja wstępna

Osoby, które zdobyły prawo jazdy kat. D1, D, D1 + E lub D + E po 10 września 2008 r., zobligowane są do uzyskania Kwalifikacji wstępnej (KW). Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy autobusu. Kurs obejmuje 280 godzin. Podobna droga czeka tych, którzy po 10 września 2009 r. zdobyli prawo jazdy kat. C1, C, C1 + E lub C + E. I to nie koniec. Co pięć lat kierowcy zawodowi zobligowani są do odbywania tzw. szkoleń okresowych.

Wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 01.04.2010 r. ( Rozp. wchodzi w życie dn. 03.04.2010 r. ) można prowadzić kwalifikację wstępną przyspieszoną obejmującą 140 godz. - dla osób które ukończyły 23 lata dla kat. D i 21 lat dla kat. C


Szkolenia okresowe dla kierowców kat. D i C

Szkolenia okresowe dla kierowców kat. D i C Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

kat. C, C1

  • 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 do dnia 31 grudnia 1980 r.,
  • 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.
  • 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
  • 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
  • 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.


kat. D, D1

  • 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 do dnia 31 grudnia 1980 r.,
  • 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
  • 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
  • 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
  • 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.


CENY KURSÓW


Szkolenie okresowe : 700 zł. brutto

Termin rozpoczęcia szkolenia okresowego :  termin rozpoczęcia indywidualny

Kwalifikacja wstępna :
podstawowa                                 3.500 zł.+ koszt egzaminu państwowego
przyspieszona                              -  2.500.+ koszt egzaminu państwowego
uzupełniajaca                                  - 1.800 zł.+ koszt egzaminu państwowego
uzupełniajaca  przyspieszona       - 1.200 zł.+ koszt egzaminu państwowego

rozpoczęcie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - indywidualny

zajęcia odbywają się w godz. 07.00-22.00

Nowość! Kurs elearningowy

System SPS