Szkolenia na prawo jazdy kategorii B

KURSY kat. B  - ROZPOCZYNAMY NA BIEŻĄCO W ZALEŻNOŚCI OD ZGŁOSZEŃ

KURS  PRAWA  JAZDY  ROZPOCZYNAMY  PO  UZYSKANIU  PROFILU  KANDYDATA  NA  KIEROWCĘ  TZW.  PKK

Aby  uzyskać profil kandydata na kierowcę należy złożyć w wydziale komunikacji ( podległym ze wzg. na meldunek lub zamieszkanie) nast. dokumenty oraz okazać dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport )

Kat. B - orzeczenie lekarskie, 1 zdjęcie, wniosek o wydanie prawa jazdy ( druk dostępny w urzędzie lub na stronie urzędu ),

 

B - uprawnia do kierowania:                                                                             

1.pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla.  

2. pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą a dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t. 

3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Liczba godzin zajęć praktycznych:
30 godz    

20 godz. -   po kat. B1
Liczba godzin zajęć teoretycznych:
30 godz.

 zajęcia teoretyczne nie obowiązują  po kat. B1

Egzamin państwowy  po kat. B1 zdajemy tylko praktyczny !!!

Nowość! Kurs elearningowy

System SPS