Badania lekarskie

Badania lekarskie

Przeprowadzanie badań obejmuje:

 1. badanie ogólne stanu zdrowia,
 2. badania specjalistyczne:
  • stanu narządu wzroku,
  • stanu narządu słuchu i równowagi,
  • inne, które uprawniony lekarz uzna za niezbędne do wykonania,
 3. badania pomocnicze:
  • glikemii na czczo,
  • elektrokardiograficzne, w przypadku gdy badany ukończył 50 lat,
  • inne, które uprawniony lekarz uzna za niezbędne do wykonania.

Uprawniony lekarz na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwane "orzeczeniem lekarskim". Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami może zawierać ograniczenie czasowe. Od orzeczenia lekarskiego badany może wnieść odwołanie wraz z uzasadnieniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego.

Ustala się maksymalne stawki opłat za badania lekarskie:

 • dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B, B+E,C,C+E,D - 200 zł,

Ustala się maksymalne stawki opłat za badania psychologiczne :

 • dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C, C+E, D - 150 zł

Dla naszych kursantów zniżki

Nowość! Kurs elearningowy

System SPS