Szkolenia na prawo jazdy kategorii B+E

KURSY kat. B+E - ROZPOCZYNAMY NA BIEŻĄCO W ZALEŻNOŚCI OD ZGŁOSZEŃ

KURS  PRAWA  JAZDY  ROZPOCZYNAMY  PO  UZYSKANIU  PROFILU  KANDYDATA  NA  KIEROWCĘ  TZW.  PKK

Aby  uzyskać profil kandydata na kierowcę należy złożyć w wydziale komunikacji lub starostwie ( podległym ze wzg. na meldunek lub zamieszkanie) nast. dokumenty:

  • 1 fotografia 3,5 x 4,5 cm
  • orzeczenie lekarskie
  • wniosek o wydanie prawa jazdy
  • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • kserokopia prawa jazdy

B+E - uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B łącznie z przyczepą, ( dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.)

 - do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą ( przyczepami ) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą ( przyczepami ).

Liczba godzin zajęć praktycznych:
15 godz. 
 

Egzamin państwowy zdajemy tylko praktyczny !!!

Nowość! Kurs elearningowy

System SPS