Harmonogram zajęć teoretycznych

Harmonogram szkolenia teoretycznego - kategoria B

Czas szkolenia teoretycznego 30 x 45 minut

 

 TEMATY SZKOLENIA

 

 

 1. Przepisy ogólne - podstawowe pojęcia (2 godziny)
 2. Przepisy o ruchu pieszych (2 godziny)
 3. Przepisy o ruchu pojazdów (9 godzin):
  • zasady ogólne
  • włączanie się do ruchu
  • zmiana kierunku jazdy, pasa ruchu
  • manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i cofania
  • prędkość i hamowanie
  • przecinanie się kierunków ruchu (pierwszeństwo na skrzyżowaniu)
  • holowanie, ruch pojazdów w kolumnie
 4. Porządek i bezpieczeństwo na drodze (3 godziny):
  • postój i zatrzymywanie
  • używanie pojazdów w ruchu drogowym
  • używanie świateł zewnętrznych
 1. Warunki dotyczące pojazdów (3 godziny):
  • warunki techniczne
  • dokumenty pojazdu
  • badania techniczne pojazdu
 2. Dokumenty kierującego (3 godziny):
  • uprawnienia do kierowania
  • kategorie praw jazdy
  • wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy
  • szkolenie i egzaminowanie
  • centralna ewiddencja kierowców
 3. Kontrola ruchu drogowego (1 godzina)
 4. Pierwsza pomoc przedlekarska (4 godziny)
 5. Znaki drogowe (3 godziny):
  • ostrzegawcze
  • zakazu
  • informacyjne
  • poziome
  • sygnały świetlne

Nowość! Kurs elearningowy

System SPS