Harmonogram zajęć teoretycznych

Harmonogram szkolenia teoretycznego - kategoria B

Czas szkolenia teoretycznego 30 x 45 minut

 

 TEMATY SZKOLENIA

 

 

  1. Przepisy ogólne - podstawowe pojęcia (2 godziny)
  2. Przepisy o ruchu pieszych (2 godziny)
  3. Przepisy o ruchu pojazdów (9 godzin):
    • zasady ogólne
    • włączanie się do ruchu
    • zmiana kierunku jazdy, pasa ruchu
    • manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i cofania
    • prędkość i hamowanie
    • przecinanie się kierunków ruchu (pierwszeństwo na skrzyżowaniu)
    • holowanie, ruch pojazdów w kolumnie
  4. Porządek i bezpieczeństwo na drodze (3 godziny):
    • postój i zatrzymywanie
    • używanie pojazdów w ruchu drogowym
    • używanie świateł zewnętrznych
  1. Warunki dotyczące pojazdów (3 godziny):
    • warunki techniczne
    • dokumenty pojazdu
    • badania techniczne pojazdu
  2. Dokumenty kierującego (3 godziny):
    • uprawnienia do kierowania
    • kategorie praw jazdy
    • wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy
    • szkolenie i egzaminowanie
    • centralna ewiddencja kierowców
  3. Kontrola ruchu drogowego (1 godzina)
  4. Pierwsza pomoc przedlekarska (4 godziny)
  5. Znaki drogowe (3 godziny):
    • ostrzegawcze
    • zakazu
    • informacyjne
    • poziome
    • sygnały świetlne

Nowość! Kurs elearningowy

System SPS