Szkolenia dla branży transportowej

KURS DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  ROZPOCZYNAMY  PO  UZYSKANIU  PROFILU   KIEROWCY ZAWODOWEGO  TZW.  PKZ

Aby  uzyskać profil kierowcy zawodowego należy złożyć w wydziale komunikacji  lub starostwie ( podległym ze wzg. na meldunek lub zamieszkanie) nast. dokumenty:

 • 1 fotografia 3,5 x 4,5 cm
 • orzeczenie lekarskie, psychologiczne
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • kserokopia prawa jazdy
 • opcjonalnie – opłata 100,00 zł

Kursy dokształcające kierowców przewożących rzeczy ,

Kursy dokształcające kierowców przewożących osoby,

Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe
Osoby, które zdobyły prawo jazdy kat. D1, D, D1 + E lub D + E po 10 września 2008 r., zobligowane są do uzyskania Kwalifikacji wstępnej (KW). Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy autobusu. Kurs obejmuje 280 godzin. Podobna droga czeka tych, którzy po 10 września 2009 r. zdobyli prawo jazdy kat. C1, C, C1 + E lub C + E. I to nie koniec. Co pięć lat kierowcy zawodowi zobligowani są do odbywania tzw. szkoleń okresowych.

Wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 01.04.2010 r. ( Rozp. wchodzi w życie dn. 03.04.2010 r. ) można prowadzić kwalifikację wstępną przyspieszoną obejmującą 140 godz. - dla osób które ukończyły 23 lata dla kat. D i 21 lat dla kat. C

Szkolenia okresowe dla kierowców kat. D i C
Szkolenia okresowe dla kierowców kat. D i C Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
kat. C, C1

 • 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 do dnia 31 grudnia 1980 r.,
 • 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.
 • 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
 • 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
 • 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.


kat. D, D1

 • 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 do dnia 31 grudnia 1980 r.,
 • 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
 • 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
 • 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
 • 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.


Ceny kursów                                                                          
Szkolenie okresowe : 700 zł. brutto 

Termin rozpoczęcia szkolenia okresowego : termin rozpoczęcia indywidualny

Kwalifikacja wstępna :

podstawowa                              3500 zł. brutto + egzamin
przyspieszona                            2500 zł. brutto + egzamin
uzupełniająca                            1800 zł. brutto + egzamin
uzupełniająca przyspieszona    1200 zł. brutto + egzamin

Termin rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej    -  indywidualny

zajęcia odbywają się w godz. 10.00-20.00

 

 

 

Nowość! Kurs elearningowy

System SPS