Szkolenia na prawo jazdy kategorii C

KURSY kat.  C, C+E - ROZPOCZYNAMY NA BIEŻĄCO W ZALEŻNOŚCI OD ZGŁOSZEŃ

KURS  PRAWA  JAZDY  ROZPOCZYNAMY  PO  UZYSKANIU  PROFILU  KANDYDATA  NA  KIEROWCĘ  TZW.  PKK

Aby  uzyskać profil kandydata na kierowcę należy złożyć w wydziale komunikacji ( podległym ze wzg. na meldunek lub zamieszkanie) nast. dokumenty oraz okazać dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport )

Kat. C, C+E - orzeczenie lekarskie, psychologiczne, 1 zdjęcie, kserokopię prawa jazdy, wniosek o wydanie prawa jazdy.

C - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Liczba godzin zajęć praktycznych:
30 godz. 

Liczba godzin zajęć teoretycznych:
20 godzin

Nowość! Kurs elearningowy

System SPS