Kursy dokształcające kierowców przewożących rzeczy

 

Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe
Osoby, które zdobyły prawo jazdy kat. D1, D, D1 + E lub D + E po 10 września 2008 r., zobligowane są do uzyskania Kwalifikacji wstępnej (KW). Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy autobusu.  Podobna droga czeka tych, którzy po 10 września 2009 r. zdobyli prawo jazdy kat. C1, C, C1 + E lub C + E. I to nie koniec. Co pięć lat kierowcy zawodowi zobligowani są do odbywania tzw. szkoleń okresowych.
Wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.22.03.2010 r. (Rozp. wchodzi w życie 03.04.2010 r.) można prowadzić kwalifikacje wstępną przyspieszoną obejmującą 140 godz. ( dla osób które mają ukończone 23 lata dla kat. D i 21 lat dla kat. C )


Szkolenia okresowe dla kierowców kat. D i C
Szkolenia okresowe dla kierowców kat. D i C Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
kat. C, C1

  • 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 do dnia 31 grudnia 1980 r.,
  • 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.
  • 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
  • 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
  • 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.


kat. D, D1

  • 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 do dnia 31 grudnia 1980 r.,
  • 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
  • 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
  • 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
  • 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
 

Ceny kursów 

Kwalifikacja wstępna : 

podstawowa                 3.500 zł. brutto + egzamin

przyspieszona              2.500 zł. brutto + egzamin

uzupełniająca               1.200 zł. brutto  + egzamin 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - rozpoczęcie kursu indywidualnie

Szkolenie okresowe :   700 zł. brutto - termin rozpoczęcia indywidualny

 

 

 

Nowość! Kurs elearningowy

System SPS